Curry-linjat

Curry-linjat

Näitä linjoja nimitetään lääketieteen tohtori Manfred Curryn mukaan Curry-linjoiksi. Hän julkaisi vuonna 1952 näistä linjoista kertovan kirjan ”Das Reaktionsliniensystem als krankheitauslösender Faktor”. Curry-linjojen vaikutuksista on eri maissa mielipide-eroja. Jotkut pitävät Curry-linjoja terveydelle erittäin haitallisina ja toiset taasen pitävät niitä harmittomampina kuin Hartmann-linjoja. Kuitenkin Curry-linjoilla on vaikutusta kaikkiin elämänmuotoihin. Hartmann- ja Curry-linjojen risteyskohdan säteily haitallisempaa, kuin kummankaan linjan erikseen.

Curry-linjojen muodostama ristikko. Linjojen etäisyys toisistaan on yleensä kolmesta viiteen metriä.

Vanhoista rakennuksista ja niiden perustuksista on todettu, että näiden rakennusten ulko- ja väliseinät on aikoinaan sijoitettu siten, että haitallisimmat maasäteilylinjat ovat kulkeneet seinien kohdalta, eivätkä ole haitanneet huoneissa olijoita. Myös maakellareiden paikat ovat olleet siten valittuja, että kellarin kohdalla on hyvin tiheässä sekä Hartmann- että Curry-linjoja.