Eri maasäteilylajeja

Eri maasäteilylajeja

Nimitystä ”Maasäteily” käytti tiettävästi ensimmäisenä saksalainen vapaaherra Gustav von Pohl 1930-luvulla. Nykyisin maasäteily jaetaan karkeasti seuraaviin alaryhmiin. Näistä kutakin käsitellään tarkemmin erikseen.

  • Vesisuonisäteily
  • Ristikkosätelylinjat

– Hartmann-linjat

– Curry-linjat

  • Ley-linjat
  • Muut linjat
  • Kallioperäsäteilyt
  • Vaikutuksiltaan positiivisten ja negatiivisten energiapaikkojen säteilyt
  • (Sähkömagneettiset säteilyt)