Kallioperäsäteily

Kallioperäsäteily

Kallioperästä ja maan kiinteästä kuorikerroksesta aiheutuvat ns. maasäteilyt saattavat johtua monista erilaisista seikoista. Yleisimpinä näistä seikoista pidetään kallioperän ruhjeista, metallimalmiesiintymistä ja kallioperän mineraali-koostumuksen äkillisistä muutoksista eli anomalioista johtuvia paikallisia säteilykenttiä. Muodoltaan nämä säteilykentät voivat olla monenlaisia, juovamaisista linjoista pyöreisiin alueisiin. Näiden kenttien vaakasuorat vaikutusetäisyydet saattavat olla kymmenistä senttimetreistä useampaan sataan metriin. Haittavaikutukset ovat verrattavissa vesisuonisäteilyyn.

Kallioperäsäteilystä aiheutuvat haitalliset säteilyalueet eivät ole kovin yleisiä ja niitä saattaa olla vaikea löytää mittaamalla. Kuitenkin pieni ja voimakas kallioperästä aiheutuva säteilykenttä esimerkiksi vuoteen tai työpaikan kohdalla voi aiheuttaa ikäviä seurauksia.

Etenkin ruotsalaisista ja saksalaisista maasäteilykirjoista löytyy tietoja kallioperäsäteilystä ja sen mittaamisesta.