Maasäteilystä

Maasäteilyllä käsitteenä on tarkoitettu eri aikoina erilaisia asioita. Muinoin on luultu esimerkiksi maan sisällä asustavan tietyissä paikoissa pahoja henkiä sekä mm. maahan haudattujen aarteiden säteilevän ylimaallista valoa aarnivalkeiden muodossa. Maasäteilyllä tarkoitetaan nykyisin tiettyihin paikkoihin sijoittuneita, muodoltaan ja vaikutukseltaan erilaisia ja eläville olennoille pääasiassa haitallisia säteilykenttiä. Nämä kentät ovat monella tavalla havaittavissa lähinnä sellaisten haittavaikutusten perusteella, jotka niillä on kasveihin, eläimiin tai ihmisiin. Maasäteilykentillä tosin on myös monenlaisia myönteisiäkin vaikutuksia. Maasäteilyä ei siis periaatteessa voida pitää pahana tai hyvänä luonnon ilmiönä, vaan siihen on suhtauduttava kuten esimerkiksi vaihteleviin säätiloihin tai vuodenaikojen kiertoon. Maasäteilyn vaikutukset on syytä tuntea, jotta niiden kanssa voitaisiin tulla hyvin toimeen.

 

Valitettavasti nykyisin ei vielä ole keksitty maasäteilylle tieteellisesti pätevää teoriaa eikä nykytietämyksen hyväksymiä fysikaalisia mittausvälineitä. Maasäteilyä ovat ihmiset kuitenkin mitanneet erilaisilla välineillä jo tuhansia vuosia. Tämä perinne jatkuu yhä eri puolilla maailmaa huolimatta nykyiseen tiedekäsitykseen luutuneiden ihmisten halveksivasta asenteesta.

Maasäteilyllä ei tässä artikkelissa tarkoiteta radon-kaasun eikä muidenkaan radioaktiivisten aineiden hajoamisesta syntyvää ionisoivaa säteilyä.

Erilaisten sähkömagneettisten ilmiöiden on myös todettu liittyvän jollain tavalla maasäteilykenttiin. Nykyisen langattoman tiedonsiirron ja sähkölaitteiden käytön nopea lisääntyminen tuntuu maasäteilyhaittojen ohella aiheuttavan monille fyysisen kunnon huononemista.

Jos ihmisen kunto on jostain syystä huonontunut ja immuunipuolustus on heikentynyt alarajoille, niin silloin pienetkin lisärasitukset saattavat altistaa ihmisen erityyppisille sairauksille. Nämä lisärasitukset saattavat olla peräisin esimerkiksi huonosta ravinnosta, työuupumuksesta, psyykkisistä ongelmista, sähkömagneettisista säteilyistä tai haitallisista maasäteilykentistä.