Maasäteilytutkimusten ongelmia

Maasäteilytutkimusten perusongelmia

Maasäteilyn mittaaminen ja tutkiminen ovat aina herättäneet asiaan vihkiytymättömissä ihmisissä epäluuloa ja vastustusta. Kuitenkin maasäteilyyn ja sen mittaamiseen liittyviä ns. tieteellisiä tutkimuksia on yritetty tehdä eri puolilla maailmaa. Jo pelkän tutkimuksen järjestäminen on leimannut kyseisen akateemisen tutkimuslaitoksen uskottavuuden kyseenalaiseksi. Yleensä tutkimuksissa mukana olevilla henkilöillä on ollut toisistaan poikkeava maasäteilyä koskeva käsitteistö ja kokemus. Koehenkilöille ei ole täsmällisesti kerrottu, mitä tarkkaan ottaen pitää mitata ja millä perusteilla. Koejärjestelyissä on usein käytetty keinotekoisia vesivirtauksia, joiden aistiminen on vaikeaa. Tutkimuskohteena on siis ollut yleensä jokin maasäteilyn tutkimisen hankalampi sovellutus, vaikka aluksi pitäisi tutkia pelkän varpuilmiön olemassaoloa. Tutkimuksen järjestäjillä eikä kaikilla testihenkilöilläkään yleensä ole ollut tarkkaa kuvaa eri maasäteilylajien olemassaolosta.

Näissä tutkimuksissa ei ole osin yllä esitettyjen syiden takia tähän mennessä löydetty tieteellisesti päteviä todisteita maasäteilystä. Muutamat taitavimmat varvunkäyttäjät tosin ovat saaneet kaksoissokkotutkimuksissa osumatarkkuuden todennäköisyyksiksi arvon 1:1000. Jotkut ovat yltäneet jopa 1:100 000 osumatarkkuuteen. Mittausten tylsä toistaminen ei kuitenkaan tunnu pidemmän päälle mittaajasta mielekkäältä, mikä heikentää keskittymistä. Suuretkaan osumatarkkuudet maasäteilymittauksissa eivät kuitenkaan vakuuta tieteentekijöitä. Voittaahan joku aina lotossakin, vaikka yhden rivin voiton todennäköisyys seitsemän oikein tulokseen on 1:15 000 000. Tiedeyhteisön mielestä koko asian tutkiminen on yleensä turhaa ja se on jopa jyrkästi kiellettyä. Jos joku yliopiston tutkija uskaltaa tutkia tätä alaa julkisesti, niin hyvin nopeasti hänet hyllytetään tai erotetaan työpaikastaan.

Maasäteilyn mittaajan ongelmia

Alla on lueteltu muutamia syitä, miksi maasäteilyn tuntemus on vähäistä ja miksi maasäteilyn mittaajat pitävät matalaa profiilia.

  • Maasäteilyn mittausmenetelmien puuttuvat tieteelliset todistusongelmat
  • Maasäteilymittauksen uskottavuusongelma (silkkaa HuuHaata)
  • Maasäteilyn hyväksytty synty- ja välittymisteoria puuttuu
  • Tiedeyhteisöjen kammo ja ennakkoasenteet maasäteilyn tutkimista kohtaan
  • Maasäteilyn mittaajalla on pelko tulla leimatuksi hulluksi
  • Maasäteilyn mittaajilla on puute yhtenäisestä maasäteilykäsitteistöstä
  • Suomessa maasäteilyn mittaajat ovat hajallaan ympäri maata ilman keskinäistä kanssakäymistä
  • Kansainvälinen yhteistyö on vähäistä, mutta internet saattaa luoda uusia mahdollisuuksia
  • Fundamentaali-skeptikkojen raju vastustus, halveksunta ja myyräntyö maasäteilyasioita kohtaan
  • Mittaajan turhautumisongelma

Vakavia maasäteilystä johtuvia haittoja on nähtävissä joka puolella, mutta monikaan ihminen ei usko tai ei välitä koko maasäteilystä taikka naureskelee maasäteilyn mittaajan sanomalle. Mittaaja tulee siksi vähitellen varovaiseksi ilmaisemaan taitojaan muille.