Muut linjat

Muut linjat

Maasäteilykirjallisuudessa näkee usein kerrottavan monista erinimisistä säteilylinjoista. Joidenkin nimityksiltään erilaisten säteilylinjojen on todettu myöhemmin olevan samaa säteilylajia. Ilmeisesti ristikkosäteilylinjojen erilaiset voimakkuuserot ovat joissain tapauksissa hankaloittaneet tulkintaa.

Aikoinaan kuuluisia, mutta nykyään unohdettuja, olivat vuonna 1937 tohtori Francois Peyren julkistamat 4×4 metrin ristikkosäteilylinjat. Manfred Curryn yhteistyökumppanin, tehtaan johtajan Siegfried Wittmannin keksimät ristikkolinjat, kooltaan 16×16 metriä, ovat sulautuneet nykyisiin Curry-linjoihin.

Lisäksi näkee mainintoja useista muistakin energialinjoista ja erilaisista energiarakenteista. Näiden säteilytyyppien vaikutus ei ole aina helposti todettavissa ja etenkin ihmisen kannalta katsottuna ne eivät ole yhtä tärkeitä, kuin edellä esitetyt säteilylajit. Todennäköisesti kuitenkin keksitään aina jotain uutta myös maasäteilyrintamalla ja uusi tieto rakentuu yleensä luontevasti aikaisemman tiedon varaan.