Sähkömagneettiset säteilyt

Sähkömagneettiset säteilyt

Suurtaajuisten sähkömagneettisten säteilyjen kenttävoimakkuuksien maksimikohdat sattuvat usein maasäteilylinjojen kohdalle. Siksi on joskus vaikea erottaa sähkömagnetismin aiheuttamia haittavaikutuksia maasäteilyn haittavaikutuksista. Sähkökentän muutos synnyttää magneettikentän ja magneettikentän muutos sähkökentän. Siksi sähköä ja magnetismia kutsutaan yhteisnimellä sähkömagnetismiksi.

Nykyinen sähköinen tiedonsiirto, sähköenergian jakelu ja monenlaiset sähkökäyttöiset kojeet synnyttävät ympärilleen sähkömagneettisia kenttiä, jotka vaikuttavat solutasolta asti haitallisesti koko ihmiseen. Myös auringosta, joka puolelta avaruutta, ilmakehää ja maapallon kuumasta sisuksesta tulee jatkuvasti erilaista, joskus jopa erittäin voimakastakin sähkömagneetista säteilyä. Nämä kentät saattavat katkaista hetkeksi jopa suurjännitelinjojen energian siirron.

Pilvien sähkövaraukset ja salamointi, kuten myös aurinkotuulen Maan magnetosfäärissä aiheuttamat muuttuvat plasmavirtaukset synnyttävät ionosfääristä heijastuvia pitkäaaltoisia, maapalloa kiertäviä sähkömagneettisia aaltoja, jotka indusoivat tiettyihin maan pinnan kohtiin sähkömagneettisia kenttämaksimeita. Herkillä ja energioiltaan heikkokuntoisilla ihmisillä nämä kentät muun sähkösaasteen lisäksi saattavat aiheuttaa loppuunpalamista muistuttavaa invalidisoivaa oireyhtymää. Siksi myös haitallisten maansäteilykenttien välttäminen olisi tällaisille ihmisille ensiarvoisen tärkeää.

Sähkömagneettisten kenttien mittaaminen varvulla on hankalaa ja vaatii eritysosaamista. Yleensä on paljon yksinkertaisempaa vai mitata ihmiselle haitallisia ja vältettäviä kohtia, kuin alkaa eritellä haittojen alkusyitä.