Vaikutuksiltaan positiivisten ja negatiivisten energiapaikkojen säteilyt

Vaikutuksiltaan positiivisten ja negatiivisten energiapaikkojen säteilyt

Pyramidit ja monet muut historialliset rakennelmat on rakennettu yleensä sellaiselle paikalle, jossa on ollut jo luonnostaan ns. korkeita ja ihmisten kannalta positiivisia värähtelyitä. Värähtely sanana on hieman huono kuvaamaan paikalla olevaa miellyttävää tunnetta tai tunnelmaa, mutta monista kielistä puuttuu näitä ilmiöitä kuvaavia sanoja. Myös entiset uhraus- ja palvontapaikat olivat korkeavärähteisiä. Näille paikoille kristityt rakensivat myöhemmin kirkkoja, etteivät paikalliset pakanat olisi enää voineet käyttää näitä paikkoja palvelusmenoihinsa. Siksi nykyäänkin monessa kirkossa on miellyttävä ja henkistä energiaa henkivä tunnelma.

Geomantia on tutkimusala, joka tutkii erilaisten paikkojen energioita ja ns. värähtelyitä. Aiheesta on julkaistu ulkomailla runsaasti kirjallisuutta. Feng Shui on sukua geomantialle, mutta siinä pyritään vaikuttamaan energioiden kannalta parhaisiin ratkaisuihin rakennusten sijoittelussa, arkkitehtuurissa sekä sisustuksen erilaisin keinoin.

Positiivisten energiapaikkojen lisäksi on olemassa myös ns. negatiivisia energiapaikkoja. Tällaisissa paikoissa oleskeleva henkilö alkaa tuntea voimattomuutta ja olo muuttuu vähitellen ahdistuneeksi ja painostavaksi. Tällaisten paikkojen halkaisija on metristä kymmeniin metreihin. Keskimäärin parin metrin negatiivisia paikkoja on noin kilometrin välein. Joskus tosin näitä huonoja paikkoja saattaa olla useita ryhmässä ja niiden väli muutama metri. Pitkään luonnon salaisia voimia tutkinut Esko Jalkanen on nimittänyt näitä paikkoja horniksi. Rakennusten paikka kannattaisi valita niin, että näitä hankalia paikkoja ei sattuisi rakennuksen kohdalle.

Esimerkkejä samaan kuvaan piirretyitä linjastoista

Koska erilaisia linjastoja sekä muita maasäteilyilmiöitä esiintyy usein päällekkäin, on niiden mittaaminen ja erottaminen toisistaan kokemattomalle maasäteilyn tutkijalle varsin haasteellista.

Erään huoneen maasäteilylinjojen sijainti ja terveydelle haitallinen alue. Huoneen alueella on vain Hartmann- ja Curry-linjoja. Vuoteen sijoituspaikka on valittu terveellisyyden kannalta todella huonosti.