Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää maasäteilyksi kutsuttujen ilmiöiden tutkimusta Suomessa, kehittää sen harrastuksen tasoa ja koota alan harrastajat mukaan yhteiseen toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • selvittää maasäteilyilmiöiden ja sähköisten säteilyjen olemusta ja vaikutuksia sekä tutkii niitä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri alojen tieteenharjoittajien kanssa
  • selvittää käytännön tutkimuksin ilmiöistä ihmisille, eläimille, kasvikunnalle ja rakennetulle ympäristölle aiheutuvia haittoja ja hyötyjä
  • toimii yhdistyksen tukeman ja harjoittaman tutkimustyön tulosten tunnetuksi tekemiseksi ja käytäntöön soveltamiseksi – kehittää yhteistoimintaa jäsenkunnan ja ulkopuolisten tahojen kesken
  • suunnittelee ja järjestää esitelmätilaisuuksia, kursseja, alan koulutusta ja neuvontaa
  • luo ja pitää yllä yhteyksiä muiden maiden vastaaviin järjestöihin
  • valvoo jäsenkunnan yleisiä ja yhteisiä oikeuksia
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • voi perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.