Maasäteilyn pienempiä ilmiöitä

Pistemäiset maasäteilyilmiöt

Tarkemmin maan pinnan ilmiöitä tutkittaessa, sieltä löytyy useita maasäteilyyn liittyviä erilaisia alueita ja pylväitä muistuttavia rakenteita.

Tällä sivulla:

Pistemäisistä maasäteilyilmiöistä

Maan pintaa tarkemmin tutkittaessa löytyy linjamaisten maasäteilyilmiöiden lisäksi pienimuotoisempia ympäristöstään eroavia maasäteilykohteita. Näistä on kerrottu enemmän ruotsinkielisessä kirjallisuudessa. Suomessa näiden ilmiöiden tutkiminen on vähäisempää.

Pylväät

Pylvään muotoisia varsin harmittomia maasäteilyilmiöitä löytyy muutamien metrien välein. Yleensä nämä esiintvvät tiiviissä kolmen pylvään ryhmissä ja niiden välillä kulkee energiavirtauksia. Näitä pylväiden paikkoja on käytetty haitallisten maasäteilylinjojen poistimien maadoituspisteinä.
Maasäteilyn piiriin kuuluvat pylväät

Ruotsalainen Hamiltonin aviopari on kirjoittanut useita kirjoja maasäteilyilmiöistä. Viereisessä kuvassa on esitetty kirjailioiden näkemys maasäteilypylvästä.

Korkealle ulottuvat pylväät esiintyvät kolmen pylvään ryhmissä. Näitä pylväsryhmiä on noin noin viiden metrin etäisyyksillä toisistaan. Pylväiden halkaisija on yleensä välillä 10 – 50 cm. Pylväistä ei ole tavallisesti haittaa ihmisille.

Kuva on kirjasta:

Hamilton Ulla och John. 1986. Jordpuls – fädernas gåtfulla kraft. Karlstedts Bokhandel AB, Skövde.

Maatähdet

Maatähdet

Maatähdet ovat yksittäisiä tähtimäisiä ilmiöitä, joiden energiat etenevät säteittäisesti keskipisteestä ulospäin.

Kuva maatähdestä

Maatähdessä on sisäkkäisiä energiaympyröitä, joista lähtee ulospäin energiasäteitä viereisen kuvan mukaisesti.

Usein nurmikolla maatähden kohdalla havaitaan muutoksia nurmikon kasvussa. Ihmisille ei maatähdistä liene haittaa.

Maatähden energialinjat ovat mitattavissa varvun avulla.

Hiekkaan piiretty osa maatähdestä

Maatähden keskimmäiset viivat ovat pohjois-etelä- ja itä-länsisuunnassa.

Viereisen kuvan mittakeppi on noin 140 cm pituinen.