toimintaa vuodesta 1979 alkaen

Suomen
Maasäteilyntutkijat

Maasäteily erilaisissa muodoissaan – ja eri tavoin käsitettynä ilmiönä – on tunnettu koko historian ajan, jopa ihmiskunnan varhaisimmista, muinaisista ajoista alkaen.

Toiminnan tarkoitus

SMY:n säännöt, kohta 2

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää maasäteilyksi kutsuttujen ilmiöiden tutkimusta Suomessa, kehittää sen harrastuksen tasoa ja koota alan harrastajat mukaan yhteiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • selvittää maasäteilyilmiöiden ja sähköisten säteilyjen olemusta ja vaikutuksia sekä tutkii niitä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri alojen tieteen­harjoit­tajien kanssa
  • selvittää käytännön tutkimuksin ilmiöistä ihmisille, eläimille, kasvikunnalle ja rakennetulle ympäristölle aiheutuvia haittoja ja hyötyjä
  • toimii yhdistyksen tukeman ja harjoittaman tutkimustyön tulosten tunnetuksi tekemiseksi ja käytäntöön soveltamiseksi
  • kehittää yhteistoimintaa jäsenkunnan ja ulkopuolisten tahojen kesken
  • suunnittelee ja järjestää esitelmätilaisuuksia, kursseja, alan koulutusta ja neuvontaa
  • luo ja pitää yllä yhteyksiä muiden maiden vastaaviin järjestöihin
  • valvoo jäsenkunnan yleisiä ja yhteisiä oikeuksia
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • voi perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen säännöt

Aluekerhotoiminta

Maasäteilyasioita harrastavat yhdistyksen jäsenet asuvat varsin tasaisesti ympäri Suomea. Kiinnostusta toimia yhdessä toisten kanssa on vallalla enemmänkin kuin mitä mahdollisuudet maanlaajuisiin kokoontumisiin koko SMY:n puitteissa voi tarjota. Nyt on jo perustettu ensimmäiset aluekerhot eri puolille maata. Näissä jäsenten tapaaminen on helpompaa lyhyempien matkojen vuoksi ja alueellisesti kiinnostavat retkikohteet lähellä. Yhteisissä tapaamisissa kokemusten vaihto ja kaikenlainen kanssakäyminen on hedelmällisempää.
 
Kullekin aluekerholle avataan tänne oma kerhosivu. Aluekerhoille on jo toiminnassa omat sähköpostiosoitteet muotoa aluenimi@maasateily.fi (…pohjois-savo, pirkanmaa, uusimaa, paakapunkiseutu ym).
 
Aluekerhoon liittyvän ei tarvitse olla SMY:n jäsen. Jäsenyyttä kuitenkin suositellaan, tämä on helppo tapa tutustua toisiin varpuilijoihin ja yhdistykseemme. Aluekerholla on oma jäsenmaksu (tällä hetkellä 5 €/vuosi), jonka SMY:n jäsen maksaa SMY:n jäsenmaksun lisäksi. Aluekerhojäsenten jäsenrekisterihallinto ja laskutus hoidetaan SMY:n jäsenrekisterin kautta täysin vallitsevien määräysten mukaisesti.
 
Aluekerhotoiminnan käynnistyminen käytännössä on viivästynyt annettujen ja omaehtoisten epidemiarajoitusten takia. Toiminta pääsee liikkeelle tilanteen aikanaan taas palautuessa tulevaan normaaliin. Paikallisen toiminnan lisäksi tulevaksi tavoitteeksi sopii ottaa yhteinen, koko maan kattava alueellinen toimintapäivä 2.5.2021 – Kansainvälinen Varpuilupäivä (IDD).

Aluekerhot

Tähän mennessä yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia ovat olleet lähinnä SMY:n vuosi- ja syyskokoukset. Tämän puutteen korjaamiseksi on jo perustettu ensimmäiset aluekerhot. Aluekerhojen alueelliset rajat eivät ole kiinteitä. Jäsenet voivat vapaasti valita itselleen sopivan aluekerhon (tai kerhot) asumisen, liikkumisen, sosiaalisten suhteiden jne. perusteella.

SMY Aluekerhot tällä hetkellä:
SMY Aluekerho Pohjois-Savo

Pääpiirteinen toiminta-alue on Kuopio ja sen ympäristö.

SMY Aluekerho Pirkanmaa

Pääpiirteinen toiminta-alue on Tampere ja sen ympäristö.

SMY Aluekerho Uusimaa

Pääpiirteinen toiminta-alue pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Uusimaa sekä vaikkapa Kymenlaakso,  eteläinen Päijät-Häme ja Kanta-Häme – kunnes uusia kerhoja syntyy.

SMY Aluekerho Pääkaupunkiseutu

Pääpiirteinen toiminta-alue kattaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan. Muidenkin alueiden jäsenet ovat tervetulleita, ja mm. liikenneyhteydet läntiseltä Uudeltamaalta Helsinkiin ovat tehokkaat.

Österbottens slagruteförening rf

Österbottens slagruteförening verkar i Svenska Österbotten:
Föreningen syfte är att befrämja utforskning av fenomenet jordstrålning och bredda intresset för slagruteverksamhet. Föreningen är tvåspråkig med svenska som huvudspråk.
Föreningen grundades 2004 och den har över 50 personmedlemmar från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Vi ordnar sammankomster, visar upp oss vid publika tillfällen och ordnar skolning i slagrutegång.
Medlemsträff ordnas vanligen två gånger per år, en på våren och en på hösten. Föreningens ordinarie möten hålles på Röda korsets klubblokal (Sandögatan 8, Vasa).

Andra föreningar inom området:
Suomen Maasäteilyntutkijat ry (SMY), medlemstidning Varpuasiaa.
Svenska Slagruteförbundet (SSF), tidning Slagrutan.
Norsk Kvistgjengerforening, medlemsblad Kvistgjengeren.

Kontaktperson för vidare information:

leif paulin
ordförande, Österbottens slagruteförening

Vasa, tel. (06) 321 2555 eller 050 573 7185

SMY esitteet

suomi

svenska

english

eesti keeles

Française

tulossa: saame

SMY:n historiaa

Yhdistys on perustettu 1980

Valmisteleva kokous maasäteily-yhdistyksen perustamiseksi pidettiin Keski-Suomen ampumaradan majalla 11.8.1979.  Tilaisuudessa oli koolla 34 varpuilijaa Mauno Pohjosen johdolla luomassa perusteita yhdistyksen käynnistämiseksi ja sen toiminnan suuntaviivoiksi.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Jyväskylässä 17.4.1980, yhdistyksen nimeksi tuli Maasäteilytutkijain liitto. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mauno Pohjonen (Jyväskylä). Ensimmäisen johtokunnan muodostivat Lauri Ahonen (Jyväskylä), Pentti Jäntti (Jyväskylä), Asko Jantunen (Tampere), Seppo Jyly (Turku), Pentti Ollikainen (Seinäjoki), Urho Rantanen (Vilppula) ja Kaarlo Seppänen (Ivalo). Yhdistyksen sihteeriksi nimettiin Sirkka Ruppa (Jyväskylä). Perustettaessa yhdistykseen tuli mukaan jo noin 60 jäsentä.

Maasäteilyntutkijat ry:n perustajiin kuuluneen Mauno Pohjosen jälkeen yhdistyksen toimintaan ja kehitykseen vaikuttivat merkittävällä panoksellaan 1990-luvun loppupuolelle saakka Esko Jalkanen maasäteilyn tutkijana ja kouluttajana sekä pitkäaikainen sihteeri Sirkka Ruppa.

Yhdistyksen ensimmäinen Varpuasiaa-lehti julkaistiin vuonna 2005. Varpuasiaa-lehti toimii yhdistyksen jäsenlehtenä ja se pyritään julkaisemaan vuosittain.

Yhdistykselle perustettiin omat kotisivut vuonna 2006. Uudistus teknisistä syistä tehtiin vuonna 2017 entisellä sisältöpohjalla. Uudet sisällöltään laajemmat, vuorovaikutteiset kotisivut avattiin kesällä 2020. Osa sivustoa on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille ja edellyttää kirjautumisen.

Yhdistys siirtyi käyttämään sähköistä jäsenrekisteriä kaikkine toimintoineen vuonna 2017 (Flomembers). Palvelussa hoidetaan myös tapahtumien hallinto ilmoittautumisineen, sekä tuotetaan yhdistyksen laskutus ja maksuseuranta.  Uusi henkilörekisteri- ja laskutuskäytäntö täyttää kaikilta osin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

Yhdistyksen perustavasta kokouksesta 17.4.1980 on säilynyt Keski-Suomalainen -lehdestä peräisin oleva lehtileike. Mauno Pohjonen takana keskellä.

Yhdistyksen nimihistoria
Maasäteilyntutkijain liitto1980
Maasäteilyntutkijat ry1987
Sähkö- ja Maasäteilyntutkijat ry1999
Suomen Maasäteilyntutkijat ry2017
Yhdistyksen puheenjohtajat
Mauno Pohjonen1980–1987
Rauno Hämäläinen1988–1997
Pentti Ruusala1998–2004
Risto Purola2005–2006
Liisa Lautamatti2007–2009
Timo Kalliola2010 alkaen

 

Kuva vasemmalla… lehtileikkeen tausta jne… voi tarvittaessa laittaa klikattavaksi isommaksi(?) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tervetuloa mukaan yhdistykseen!

Liittyisinkö jäseneksi

Olemme iloisia jokaisesta uudesta maasäteilyilmiöistä kiinnostuneesta henkilöstä. Lähde mukaan perehtymään ja kehittämään tietämystä näistä asioista. Olet sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle edennyt, yhteisömme tarjoaa mielenkiintoista toimintaa, oppimista ja tekemistä samanhenkisessä joukossa. Alla linkit jäsentietolomakkeelle verkossa tai postissa lähetettäväksi. Täytä lomakkeen henkilö-, yhteys- ja muut tiedot sekä lähetä meille. Jäsenmaksu on toistaiseksi 25 euroa vuodessa, lisäjäsenmaksu samassa taloudessa asuvalta 10 euroa. Jäsenyytesi kirjaamisen jälkeen lähetämme jäsenmaksulaskun ja samalla postitamme sinulle uusimman Varpuasiaa-jäsenlehden.